Pensioenbedragen 2021

De nieuwe pensioenbedragen 2021 zijn gepubliceerd. De definitieve bedragen kunnen officieel nog afwijken, maar de verwachting is dat deze niet of nauwelijks zullen verschillen.

De bedragen zijn nodig voor:

  • Berekening beschikbare premie of jaarlijkse pensioenopbouw
  • Het nabestaandenpensioen in een beschikbare premieregeling
  • De eigen bijdrage

AOW franchise

100/75   X enkele AOW-gehuwden

2021: € 14.544

2020: € 14.167

100/66,28   X enkele AOW gehuwden

2021: € 16.458

2020: € 16.030

100/70   X enkele AOW gehuwden

2021: € 15.583

2020: € 15.178

Iedere Nederlandse ingezetene recht heeft op AOW, daarom wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Waar vindt u uw AOW-franchise?

In het pensioenreglement vindt u welke franchise voor uw pensioenregeling van toepassing is. Hierin vindt u ook de peildatum waarop de franchise jaarlijks wordt aangepast. Heeft u een andere franchise dan hierboven vermeld? Neem dan contact met ons op.

Maximum pensioengevend loon in 2021

Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2021 € 112.189 (2020: € 110.111). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

Daglonen

De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast met de stijging van het (bruto)minimumloon per dag, en gaan dus per 1 januari 2021 ook met 0,28 procent omhoog.

  • Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2021 vastgesteld op € 223,40.
  • Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2021 vast op € 58.311 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.