⏎ Terug naar Dienstenwinkel

Handige video's over het Nederlandse pensioenstelsel

Bekijk onze video's over het Nederlandse pensioenstelsel

Als werkgever heeft u belang bij een goede pensioenregeling tegen beheersbare kosten. De vele wijzigingen in de wet- en regelgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen maken het voor u als werkgever noodzakelijk pensioenregelingen continu te evalueren en waar nodig te actualiseren. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder meer:

  • Past de huidige pensioenregeling nog bij uw organisatie?
  • Heeft u inzicht in de kosten nu en in de toekomst en zijn deze in overeenstemming met uw mogelijkheden?
  • Heeft u de juiste pensioenaanbieder met het juiste product?
  • Zijn er in de markt producten die beter passen om uw pensioenregeling in te vullen?

Het is belangrijk om de basis van het pensioen in Nederland te begrijpen. In de onderstaande video's leert u meer over het Nederlandse pensioenstelsel.

De impact van het nieuwe pensioenstelsel

Pensioenregelingen

Introductie 3-pijler systeem

Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

...

Alle diensten