⏎ Terug naar Dienstenwinkel

Inkomensverzekering afsluiten voor MKB-bedrijf

Inkomensverzekering

Meer zekerheid voor uw medewerkers bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid volgt de beoordeling door het UWV. Is een medewerker na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk en ook voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij een uitkering uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen:

✔ Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA)
✔ Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten(IVA)

Vaak is niet bekend dat, ondanks deze uitkeringen, de inkomensterugval bij langdurige arbeidsongeschiktheid zeer fors kan zijn.

Een WIA-verzekering beschermt uw medewerkers tegen inkomensterugval.

Een goede WIA-verzekering via Conceptbenefits:

✔ Onafhankelijk advies en vergelijking
✔ Inkomensgarantie voor uw medewerkers
✔ Stimuleren re-integratie

Vraag een gratis oriëntatiegesprek aan

Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op

Liever direct contact met een adviseur?

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 - 17:00

020-7657500

Meer informatie over inkomensverzekering voor uw medewerkers

Met een WIA-verzekering voor uw medewerkers, biedt u uw personeel aanvullende financiële hulp bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verzekering vult de WIA-uitkering van de medewerker tot een bepaald niveau aan. Daarnaast helpen verzekeraars de medewerker met zaken zoals een mogelijke re-integratieondersteuning om weer aan de slag te gaan. Er bestaan verschillende WIA oplossingen:

WGA-Hiaatverzekering Basis

Als uw medewerker na twee jaar ziekte nog arbeidsongeschikt is, ontvangt de medewerker van UWV een uitkering. Met de WGA-Hiaatverzekering Basis regelt u dat uw medewerker een aanvulling ontvangt op zijn uitkering. Deze verzekering dekt het arbeidsongeschiktheidsgedeelte van het inkomensverlies als uw medewerker minder dan 50% van zijn restverdiencapaciteit (het inkomen dat een arbeidsongeschikte medewerker volgens UWV nog kan verdienen) benut. Deze verzekering dekt niet het gedeelte van het inkomensverlies dat veroorzaakt wordt door het werkloosheidsgedeelte. Wilt u ook het werkloosheidsgedeelte verzekeren, dan kan dat met de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid.

WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid

Naast een inkomensdaling die wordt veroorzaakt door de arbeidsongeschiktheid, kan er ook sprake zijn van inkomensdaling door werkloosheid. Dit is het geval als uw medewerker zijn restverdiencapaciteit (het inkomen dat een arbeidsongeschikte medewerker volgens UWV nog kan verdienen) niet voldoende benut omdat hij geen passend werk kan vinden. Met de WGA-Hiaatverzekering Uitgebreid regelt u dat uw medewerker een aanvulling op zijn uitkering ontvangt tot 70% van zijn oude loon tot een salaris van € 58.311 (per 1 januari 2021)

Wat is een WIA-Excedentverzekering?

De WIA-Excedent verzekering regelt een aanvulling van minimaal 70% en maximaal 90% van het salaris voor werknemers die meer verdienen dan € 58.311 (per 1 januari 2021).

Schommelingen in de uitkering maken niet uit; uw medewerker krijgt in totaal altijd ten minste 70% van zijn laatstverdiende loon. Het maximaal te verzekeren loon is vaak begrensd tot €100.000,00.

Er zijn verschillende soorten WIA-verzekeringen en financieringsmogelijkheden. Wij helpen u graag bij het vinden van een passende oplossing om de risico’s binnen uw organisatie goed af te dekken, passend bij uw medewerkerbestand.

Wat kan Conceptbenefits voor u betekenen?

Als werkgever heeft u te maken met veel medewerker gerelateerde zaken. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen de verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij onder meer aan pensioenregelingen, arbeidsongeschiktheidsdekkingen, Eigen risicodragerschap, verzuim-, ziektekosten en ongevallenverzekeringen. Verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn vaak complex en bewerkelijk en krijgen niet altijd de waardering van medewerkers. Onze missie is MKB-bedrijven in staat te stellen zich te concentreren op hun kernactiviteiten.

Vijf redenen om voor Conceptbenefits te kiezen

✔ Vrijblijvend kennismakingsgesprek
✔ Ervaren MKB-adviseur helpt u in het gehele proces, pragmatisch en deskundig
✔ Wij helpen u bij de beoordeling van uw huidige verzuimverzekering of begeleiding naar een nieuwe verzuimverzekering
✔ Proactief beheer en onderhoud
✔ No nonsens aanpak, duidelijke afspraken en scherpe tarieven voor onze diensten

Veel gestelde vragen over WIA-verzekeringen:

Waar bestaat de WIA uit?

De WIA bestaat uit twee regelingen. De WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).

De WGA is voor medewerkers die 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn en voor medewerkers die volledig arbeidsongeschikt zijn maar wél uitzicht hebben op herstel. De IVA is voor medewerkers die 100% arbeidsongeschikt zijn en geen uitzicht meer hebben op herstel.

Wanneer treedt een WIA-aanvullingsverzekering in werking?

De eerste twee jaar van de ziekte van de medewerker betaalt u als werkgever verplicht 70% van het salaris door. Na twee jaar geldt de WIA waar u WIA-premie voor heeft betaald aan het UWV. Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage ontvangt de medewerker WGA of IVA.

Veel medewerkers weten niet dat het inkomen in dit geval enorm kan tegenvallen met alle negatieve consequenties van dien. Als werkgever kunt u met een aanvullende WIA-verzekering voor uw medewerkers zorgen. Als werkgever kiest u zelf voor de aanvulling die u uw medewerkers biedt.

Collectieve WGA-hiaatverzekering

De WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat de medewerker arbeidsongeschikt is. Dit betekent voor uw medewerker een forse daling van het inkomen. Met de collectieve WGA-hiaatverzekering wordt de uitkering deels aangevuld. De WGA-hiaatverzekering beperkt zich tot het sv-loon (sociale verzekeringsloon) van uw medewerker. Verdient uw medewerker meer dan het sv-loon? Dan ontvangt hij of zij over dat deel geen extra uitkering uit de verzekering.

Collectieve vaste WIA-aanvulling verzekering

Met een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgen arbeidsongeschikte medewerkers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit betekent dus dat de IVA- of WGA-uitkering wordt aangevuld. De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de medewerker verdiende voordat hij of zij arbeidsongeschikt werd. Deze WIA-aanvulling is beperkt tot het sv-loon, verdiende de medewerker meer dan het sv-loon? Dan wordt over dit deel geen aanvulling gedaan uit de verzekering.

Collectieve WIA-excedentverzekering

Met de collectieve WIA-excedentverzekering kunt u uw medewerkers ook aanvullend boven het sv-loon WIA-verzekeren. De medewerker kiest dan zelf voor deze verzekering. De WIA-excedentverzekering heeft alleen ‘nut’ als het loon van de medewerker ook daadwerkelijk hoger is dan het sv-loon. De WIA-excedentverzekering vult het inkomen aan met een percentage van het loon boven het sv-loon tot maximaal 70 of 80 procent. Dit is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid van de medewerker.

Voor wie is de collectieve WIA-aanvullingsverzekering bedoeld?

U kunt als werkgever een collectieve WIA-aanvullingsverzekering afsluiten voor uw medewerkers. Medewerkers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden ontvangen een aanvulling op hun WIA-uitkering. De WIA-uitkering gaat in na 2 jaar ziekte. De aanvullende WIA verzekering kent verschillende voorwaarden. Het is dus belangrijk om de voorwaarden van alle verzekeraars goed in beeld te hebben voordat u een WIA-aanvullingverzekering afsluit.

Wat zijn de mogelijkheden voor WIA-aanvullingsverzekeringen voor mijn organisatie?

Als werkgever kunt u voor uw medewerkers WIA-aanvullingsverzekeringen afsluiten en ze bij mogelijk langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid iets extra’s bieden. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rijtje. Neem contact op met onze adviseurs voor een oplossing die aansluit bij uw organisatie.

Wat kost een WIA verzekering?

De kosten van een WIA verzekering zijn afhankelijk van de keuzes die u maakt. Zo stijgen de kosten wanneer u kiest voor hogere uitkering voor uw medewerkers. U kunt er ook voor kiezen om een gedeelte van de premie door de medewerker te laten betalen.

Wat kost de dienstverlening van Conceptbenefits?

Voor relaties die ook een pensioenregeling bij ons in beheer hebben, brengen wij geen kosten in rekening voor het  beoordelen of opzetten van een collectieve WIA verzekering.

Als een WIA verzekering door Conceptbenefits als intermediair wordt beheerd dan ontvangen wij daarover in de regel provisie van de verzekeraar. Deze provisie is bedoeld om de kosten van het beheer te dekken. Voor het beheer van een WIA verzekering worden daarom geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Vraag gratis een oriëntatiegesprek aan

Alle diensten