Pensioenbedragen 2022

De nieuwe pensioenbedragen 2022 zijn gepubliceerd. De definitieve bedragen kunnen officieel nog afwijken, maar de verwachting is dat deze niet of nauwelijks zullen verschillen.

De bedragen zijn nodig voor:

  • Berekening beschikbare premie of jaarlijkse pensioenopbouw
  • Het nabestaandenpensioen in een beschikbare premieregeling
  • De eigen bijdrage

AOW franchise

Iedere Nederlandse ingezetene recht heeft op AOW, daarom wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.

Waar vindt u uw AOW-franchise?

In het pensioenreglement vindt u welke franchise voor uw pensioenregeling van toepassing is. Hierin vindt u ook de peildatum waarop de franchise jaarlijks wordt aangepast. Heeft u een andere franchise dan hierboven vermeld? Neem dan contact met ons op.

Maximum pensioengevend loon in 2021

Het maximum pensioengevend salaris bedraagt in 2022 €  114.866,- (2021 € 112.189). Voor salarissen boven dit bedrag is de pensioenopbouw niet fiscaal aftrekbaar.

Overzicht Zvw premie (percentages)


Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt een percentage gehanteerd. Deze is afhankelijk van uw situatie.

Situatie                2020           2021      2022

Loondienst       6,70% 7,00% 6,75%

Ondernemer       5,45% 5,75% 5,50%

Gepensioneerd    5,45% 5,75% 5,50%

AOW               5,45% 5,75% 5,50%

WW, WAO,
WIA, Anw              6,70% 7,00% 6,75%

Bijstand via SVB   5,45% 5,75% 5,50%

Bijstand via
gemeente       6,70% 7,00% 6,75%

Daglonen

Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2022 vast op € 59.706 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.