STAP opleidingen

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Dit staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP portaal het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV.

De doelgroep voor STAP-budget is iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Er bestaat recht op STAP-budget voor een opleiding als:

1. Aanvrager tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd is

2. Aanvrager burger is van de EU, of partner van een EU-burger is

3. In de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van de aanvraag ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de     volksverzekeringen

4. Aanvragen dit kalenderjaar nog geen STAP-budget heeft gekregen en er nog budget is.

5. Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister)

Op STAP-budget.nl staan de opleidingen waarvoor vanaf 1 maart 2022 STAP-budget kan worden aangevraagd.