Uitstel invoering pensioenstelsel naar 1 januari 2023

Wij zijn in eerdere nieuwsbrieven  ingegaan op het pensioenakkoord, zoals dat aan het begin van de vorige zomer tot stand is gekomen. Het pensioenakkoord zorgt ervoor dat alle pensioenregelingen in Nederland in de komende jaren wijzigingen zullen ondergaan. Wij willen u graag informeren over de laatste stand van zaken.

Gisteren (10 mei) is bekend gemaakt dat de nieuwe pensioenwet een jaar later dan verwacht in werking treedt op uiterlijk 1 januari 2023.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat sociale partners en pensioenuitvoerders vier jaar de tijd krijgen om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Daarbij werd uitgegaan van inwerkingtreding op 1 januari 2022. Ook bij inwerkingtreding op 1 januari 2023 krijgen partijen maximaal vier jaar de tijd voor de nodige aanpassingen, dus tot 1 januari 2027. Wel benadrukken alle betrokken partijen het belang van een snelle overgang, waarbij het streven is zo veel als mogelijk per 1 januari 2026 of eerder over te stappen naar het nieuwe stelsel. Met alle belanghebbende partijen wordt bekeken wat er nodig is om te zorgen dat partijen die al met ingang van 2023 over willen naar het nieuwe stelsel, dit ook kunnen doen.

De andere onderdelen van het pensioenakkoord, zoals het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd en maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen gezond hun pensioen halen, zijn al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer en inwerking getreden. Ook de wet dat  werknemers tot 10% van hun pensioengeld ineens kunnen laten uitkeren wanneer zij met pensioen gaan is al definitief. Dit gaat in per 1 januari 2023. Omdat de uitkering ineens ook consequenties heeft voor bijv. toeslagen hebben pensioenuitvoerders tot 2023 de tijd gekregen om dit complexe onderdeel uit te werken.

Het uitstel betekent in ieder geval dat transitie naar een premieovereenkomst met progressieve premie nog tot 2023 mogelijk blijft.

Wij blijven u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.