Cijfers 2023

De nieuwe pensioenbedragen 2024 zijn gepubliceerd.


Hieronder vindt u de bedragen

De bedragen zijn nodig voor:

Berekening beschikbare premie of jaarlijkse pensioenopbouw

Het nabestaandenpensioen in een beschikbare premieregeling

De eigen bijdrage

AOW franchise

Iedere Nederlandse ingezetene recht heeft op AOW, daarom wordt over een deel van het loon geen aanvullend pensioen opgebouwd. Dit deel wordt de AOW-franchise genoemd. Daarover wordt dus ook geen premie of eigen bijdrage berekend.Waar vindt u uw AOW-franchise? In het pensioenreglement vindt u welke franchise voor uw pensioenregeling van toepassing is. Hierin vindt u ook de peildatum waarop de franchise jaarlijks wordt aangepast. Heeft u een andere franchise dan hieronder vermeld? Neem dan contact met ons op.

 

Franchise 100/75               € 16.322

Franchise 100/70          € 17.488

Franchise 100/66,28          € 18.470   

Maximum fulltime pensioengevend jaarloon         € 128.810

Maximum premieloon werknemersverzekering € 66.957


ANW 7/7 € 17.860

ANW 8/7 € 20.411